16 listopada 2020

Przerwa świąteczna

Drodzy Rodzice!
Prosimy o deklaracje obecności dzieci w przedszkolu w dniach 28-30 grudnia b.r. ze względu na niską frekwencję przedszkolaków w okresie świątecznym, w ubiegłych latach. W dniach 28-30.12 placówka będzie pracowała w systemie zbiorowym, organizując jedynie zajęcia opiekuńcze. Dyżur w tym roku pełni placówka „63” (po drugiej strony ulicy). Jednocześnie przypominamy, że w dniach 24 i 31 grudnia przedszkole jest nieczynne.
Decyzja ta poparta jest faktem, iż ze względu na Państwa potrzeby, przedszkole było czynne przez cały okres wakacyjny. Zgodnie z kodeksem pracy, pracownicy przedszkola, również muszą wykorzystać przysługujące im dni urlopowe.
Deklaracje obecności/ nieobecności dzieci w dniach 28-30 grudnia, prosimy składać do końca listopada u wychowawców grup. Bądźcie Państwo świadomi, że jeśli zadeklarujecie Państwo obecność dziecka w tych dniach, a nie pojawi się ono w przedszkolu, będziecie Państwo ponosić koszta wyżywienia i pobytu