11 marca 2020

Aktualna informacja

12 i 13 marca bieżącego roku to dni, w których w naszym przedszkolu nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze (w wyjątkowych sytuacjach, w których nie macie Panstwo z kim zostawić dzieci).
Jeżeli ktoś ma możliwość to prosimy o pozostawienie dzieci w domu juz od jutra!

Od 16 (poniedziałek) do 25 (środa) marca na podstawie decyzji MEN przedszkole zostanie zamknięte.

RODZICU jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny; rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Sa to działania profilaktyczne, realizowane zgodnie z wytycznymi Rządu RP.