29 kwietnia 2020

Otwieramy przedszkole

Od 6 maja 2020 decyzją rządu otwieramy przedszkole. Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do przedszkola. Prosimy o przekazywanie deklaracji do wychowawców, osoby, które będą korzystać z tej formy pomocy.
Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli będzie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Zapraszamy do zapoznania się wytycznymi z Ministerstwa na podanej poniżej stronie.
https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja?fbclid=IwAR0jpIVHuzuGiWOiYl6s4_-rk0Al8BWEbJHaqEfwP6knNJJKqWp4k_cQAjA