8 czerwca 2021

Zmiana opłat za przedszkole od 1.09.2021

Szanowni Państwo
W związku ze wzrostem kosztów utrzymania placówki, informuję, iż od 01.09.2021 r ulegają zmianie opłaty za przedszkole.
Czesne dla dzieci pozostających do 15.30
z 270 zł na 300 zł, dla rodzeństw 160 zl
Czesne dla dzieci pozostających powyżej godziny 15.30
z 290 zł na 320 zł, rodzeństwa 170 zł
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
ze 140 zł na 170 zł.
Opłata przy całomiesiecznej nieobecności
ze 140 zł na 170 zł
Nieobecności powyżej 10 dni
przy czesnym 300 zł – 200 zł, rodzeństwo 112
przy czesnym 320 zł – 224 zł, rodzeństwo 119 zł
Oplata za wyżywienie pozostaje bez zmian.
Z poważaniem
Zuzanna Krokowska