Witamy w Akademii Przedszkolaka

Wyjątkowe miejsce

Przedszkole to nie tylko forma opieki nad malcem, dzięki której mama może wrócić do pracy. To także miejsce w którym dziecko dojrzewa i przygotowuje się do życia w społeczeństwie. Aby dziecko mogło dobrze czuć się w roli ucznia, czy w grupie kolegów powinno opanować wiele potrzebnych umiejętności i osiągnąć pewien stopień rozwoju umysłowego, społecznego oraz fizycznego. Mamy nadzieję, że Akademia Przedszkolaka "Plastuś" stanie się takim miejscem, a Państwo nam zaufacie i zgodzicie się byśmy mogli wziąć czynny udział w przygotowaniu Waszych Pociech do późniejszego funkcjonowania w społeczeństwie jako osoby otwarte, tolerancyjne i szczęśliwe.

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

O przedszkolu

Akademia Małego Przedszkolaka „Plastuś” jest placówką niepubliczną, która uzyskała wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych z numerem 71/1/2008. Przedszkole swoją działalność rozpoczęło z dniem    1 września 2008r. Mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 68 i M.C. Skłodowskiej 63 w Skierniewicach.

Obydwie placówki posiadają duże sale, w których dzieci mogą spożywać posiłki, bawić się, odpoczywać, uczestniczyć w zajęciach. Łazienka i toalety dostosowane są do wzrostu maluchów. Wszystkie pomieszczenia są zaaranżowane tak by nie tylko były wygodne i praktyczne, ale i estetyczne. Przy budynkach znajdują się ogródki jordanowskie, w którym dzieci mogą bezpiecznie się bawić.

Przedszkole jest placówką ogólnodostępną z grupami integracyjnymi, dostosowanymi do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Posiada przestronną salę wyposażoną w niezbędne przybory do rehabilitacji. Ponadto do dyspozycji dzieci i rodziców w placówce pomocą służą tacy specjaliści jak: nauczyciel wspomagający, logopeda, psycholog, rehabilitant, lekarz i terapeuta integracji sensorycznej. Naszym zadaniem jest nauczenie dzieci wspólnego funkcjonowania w społeczności, uwrażliwienie dzieci zdrowych na potrzeby i konieczność pomocy niepełnosprawnym.Wspólnie w grupie dzieci zdobywają wiedzę i doświadczenie. W grupach pracuje jednocześnie dwóch nauczycieli przygotowanych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, a także osoba wspierająca. Daje to gwarancję, że potrzeby dzieci zarówno zdrowych jak i niepełnosprawnych będą w pełni realizowane. Do zaoferowania mamy również przestrzenny plac zabaw.


Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego (z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, opublikowanego w Dzienniku Ustaw Nr 4, poz. 17 w dniu 15 stycznia 2009 r.).  W pracy z dziećmi są wykorzystywane programy zatwierdzone przez MEN, dobrane do możliwości danej grupy wiekowej.  

W „Plastusiu” dziecko będzie miało zapewnione:

  • poczucie bezpieczeństwa w miłej i życzliwej atmosferze
  • możliwość uczenia się, nawiązywania kontaktów, wzajemnej akceptacji, życzliwośc i tolerancji
  • wszechstronny indywidualny  rozwoju
  • samorealizację, kreatywne myślenie, tworzenie i prezentowanie swoich zdolności
  • kształtowanie swoich zainteresowań

Zapraszamy