5 czerwca 2019

Podziękowania

Dziękujemy naszym Przedszkolakom i ich Rodzicom za udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”, organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom”. Dzięki Waszym działaniom otrzymują pomoc dzieci, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Ważnym celem jest również pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.