4 maja 2020

Ważne informacje

Drodzy Państwo
W związku z decyzją Władz o możliwości otwarcia przedszkoli chciałabym poinformować, że nasza placówka rozpoczyna pracę z dniem
11 maja.
W trosce o bezpieczeństwo dzieci i kadry przedszkola ten tydzień przeznaczamy na organizację pracy.
Zostały zamówione niezbędne środki higieniczne oraz urządzenie do ozonowania powietrza.
Jednocześnie informujemy, że:
  •  rodzice, którzy zdecydują się na powierzenie nam pod opiekę swoich dzieci zobowiązani będą do podpisania stosownego oświadczenia
  •  liczba dzieci w grupie do odwołania nie może przekroczyć 8 ( pierwszeństwo mają dzieci , których rodzice spełniają wymogi GIS i MZ, a następnie będą przyjmowane dzieci według kolejności zgłoszeń)
  • placówka do odwołania czynna jest w godzinach 7.00- 16.30
  • dziecko przyprowadzane przez Państwa będzie w wejściu odbierane przez opiekuna ( rodzic nie wchodzi na teren przedszkola)
  • dziecko zanim wejdzie na teren placówki będzie miało mierzoną temperaturę
  •  przedszkole do odwołania pełni tylko funkcję opiekuńczą
  •  zajęcia edukacyjne nadal będą kontynuowane online
Życzę dużo uśmiechu i zdrowia do zobaczenia
Zuzanna Krokowska